Polityka prywatności


Nie zbieramy i nie przetwarzamy Twoich danych osobowych, nie śledzimy Cię, nie wydzwaniamy i nie profilujemy. Twój numer telefonu oraz informacje przez Ciebie podane przetwarzane są przez system w celu realizacji aktualnego zlecenia oraz przechowywane w systemie w celu ułatwienia realizacji kolejnych zleceń, uzyskania statusu stałego klienta oraz rozpatrzenia skarg i reklamacji. Jeżeli chcesz - możesz zdradzić nam Twoje imię - tak będziemy się do Ciebie zwracać.